Disclaimer

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

WBOOKS: WBOOKS BV
gebruik(en): alle denkbare handelingen;
u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
de content: alle in de website aanwezige inhoud.

2. Het onderstaande is van toepassing op alle pagina’s van deze website. Door deze pagina’s te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. De (intellectuele- en auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en andere informatie) berustend uitsluitend bij WBOOKS. De inhoud van deze site mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik.

4. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht. Zonder deze schriftelijke toestemming kunt u geen content van deze pagina gebruiken of delen.

5. De op deze website getoonde informatie is door WBOOKS met voortdurende zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

6. Door u aan ons verstrekte gegevens, zoals emailadressen en/of naw-gegevens – worden opgenomen in ons gegevensbestand. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om u op de hoogte te houden van producten en diensten van WBOOKS, mits u hiervoor toestemming heeft gegeven.

7. De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. Hierdoor zijn betalingen via de website van WBOOKS te allen tijde veilig.

8. WBOOKS hecht veel waarde aan het beschermen van de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. De door u verstrekte gegevens worden bewaard op servers in een beveiligde omgeving en niet aan derden verstrekt.

9. WBOOKS sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.